SKRB ZA ORGANIZACIJSKO VITALNOST IN DOBRO POČUTJE ZAPOSLENIH

Organizacijska vitalnost pomeni, kako uspešno se je podjetje sposobno prilagajati spremembam in uresničiti zahteve kupcev, dobaviteljev, financerjev in regulatorjev.

Številni primeri iz poslovne prakse so pokazali, da je za uspešna podjetja značilno, da so zavzeta, inovativna, hitra in drzna. Hkrati so to ključni elementi organizacijske vitalnosti. Podjetje, ki se zaveda kaj se skriva za uspešnim poslovnim rezultatom daje veliko poudarka na zadovoljstvo zaposlenih.

Za najbolj uspešne posameznike in ekipe je značilno, da se dobro počutijo v podjetju. Pravijo, da imajo prijetno delovno okolje. Hkrati se zelo dobro pokrijejo njihove vrednote in vrednote podjetja.

H.ROOM po meri oblikuje in izvede avtentične, spodbudne in povezovalne programe dobrega počutja (t. i.»well-being«), holistične programe in integracijske strategije. Cilji so jasni. Povečanje zadovoljstva zaposlenih, EVP, krepitev znamke delodajalca, zmanjšanje fluktuacije, povečanje atraktivnosti za nove sodelavce.

H.ROOM skupaj z vami izmeri organizacijsko vitalnost podjetja, pripravi akcijski plan organizacijske revitalizacije in celostno na vseh ravneh podjetja prinese izjemne premike in izboljšave.

Kaj vam lahko prinese H.ROOM?

IZDELA IN IZVEDE PROGRAM DOBREGA POČUTJA # 1
H.ROOM vas opremi z:

Vas na zaposlitvenih razgovorih preseneča, ko vas nova generacija sprašuje po programih dobrega počutja in razmerju med delom in prostim časom?

Opažate, da vaši konkurenti vlagajo izjemen trud v programe dobrega počutja in ponujajo zaposlenim prilagojena in stimulativna delovna okolja?

Se sprašujete, kakšen program dobrega počutja oblikovati, da spodbudite možgansko vitalnost, fizičnega duha, zavzetega zaposlenega ter generirate več svežih idej in povečate učinkovitost podjetja?

 • EKSKLUZIVNIM PROGRAMOM ZA DOBRO POČUTJE,
 • LETNIM KOLEDARJEM AKTIVNOSTI IN SMERNICAMI ZA IZVEDBO,
 • PRIPRAVO MIKROSTRATEGIJE Z INTEGRACIJO VSEH KADROVSKIH PROCESOV.
IZMERI ORGANIZACIJSKO VITALNOST # 2
H.ROOM vas opremi z:

Bi želeli izvedeti, kako organizacijsko vitalna je vaša organizacija v primerjavi s konkurenco in kako zavzeti so vaši zaposleni?

Bi želeli tudi vi numerično prezentirati vodstvu podatke, za katere se rado reče, da so »mehki in neoprijemljivi«?

Vas za posamezne time, oddelke ali celotno podjetje zanima kakšna je zavzetost, razumevanje strategije, posredovanje povratnih informacij, kakovost vodenja itd.?

 • REZULTATI IN METODOLOŠKO ANALIZO ORGANIZACIJSKE VITALNOSTI,
 • AKCIJSKIM NAČRTOM AKTIVNOSTI,
 • STRATEŠKIMI SMERNICAMI.
H.ROOM vas opremi z:
H.ROOM vas opremi s:

Kaj vam lahko prinese H.ROOM?

IZDELA IN IZVEDE PROGRAM DOBREGA POČUTJA # 1

Vas na zaposlitvenih razgovorih preseneča, ko vas nova generacija sprašuje po programih dobrega počutja in razmerju med delom in prostim časom?

Opažate, da vaši konkurenti vlagajo izjemen trud v programe dobrega počutja in ponujajo zaposlenim prilagojena in stimulativna delovna okolja?

Se sprašujete, kakšen program dobrega počutja oblikovati, da spodbudite možgansko vitalnost, fizičnega duha, zavzetega zaposlenega ter generirate več svežih idej in povečate učinkovitost podjetja?

H.ROOM vas opremi z:
 • EKSKLUZIVNIM PROGRAMOM ZA DOBRO POČUTJE,
 • LETNIM KOLEDARJEM AKTIVNOSTI IN SMERNICAMI ZA IZVEDBO,
 • PRIPRAVO MIKROSTRATEGIJE Z INTEGRACIJO VSEH KADROVSKIH PROCESOV.
IZMERI ORGANIZACIJSKO VITALNOST # 2

Bi želeli izvedeti, kako organizacijsko vitalna je vaša organizacija v primerjavi s konkurenco in kako zavzeti so vaši zaposleni?

Bi želeli tudi vi numerično prezentirati vodstvu podatke, za katere se rado reče, da so »mehki in neoprijemljivi«?

Vas za posamezne time, oddelke ali celotno podjetje zanima kakšna je zavzetost, razumevanje strategije, posredovanje povratnih informacij, kakovost vodenja itd.?

H.ROOM vas opremi z:
 • REZULTATI IN METODOLOŠKO ANALIZO ORGANIZACIJSKE VITALNOSTI,
 • AKCIJSKIM NAČRTOM AKTIVNOSTI,
 • STRATEŠKIMI SMERNICAMI.
H.ROOM vas opremi z:
H.ROOM vas opremi s:

Oblike H.ROOM sodelovanja

H.ROOM
KLIC

DELAVNICA/
IZOBRAŽEVANJE

PROJEKTNO SODELOVANJE

STRATEŠKO DOLGOROČNO PARTNERSTVO

Phone

Kakšen izziv si želite rešiti danes?

Verjamemo v moč komunikacije. Prepričani smo, da lahko svetujemo tudi vam. Pokličite nas na 031 619 841,
pošljite sporočilo ali nam posredujte vaše podatke in vprašanje.
Z veseljem se pogovorimo z vami in predlagamo nadaljnje korake.