H.ROOM JE TANJA PUHAR — POSLOVNO KADROVSKO ZNANJE, KORPORATIVNE IZKUŠNJE, INOVATIVNOST & MERLJIVI REZULTATI

V poslu se razvijamo, rastemo, se prebujamo in prilagajamo. Vaš razvoj, rast in prilagajanje mora učinkovito in dovolj hitro podpirati kadrovska funkcija. H.ROOM opolnomoči vaš kadrovski, človeški in intelektualni kapital. Zgradi temelje za vašo nadaljnjo rast ter daje vašemu poslu novo dimenzijo. 

H.ROOM deluje na podlagi holističnih in preverjenih kadrovskih modelov. Kadrovsko funkcijo zna oplemeniti na način, da postane dodana vrednost podjetja in ne zgolj podpora poslovanju. Da postane ključen poslovni partner vodstva in nezgolj individualiziran birokratski oddelek. Da postane mentor in svetovalec zaposlenim in ne zgolj njihova administrativna podpora.

H.ROOM razvija kadrovske rešitve v smeri iskanja možnosti inovativnosti, digitalizacije in trenutnih trendov, vselej ob maksimizaciji donosa za podjetje in povečanju zavzetosti zaposlenih. Deluje v smeri zavedanja, da je kader srce vsake dobre poslovne zgodbe, pri čemer vsaka dobra poslovna zgodba stremi k merljivim kazalnikom in rezultatu.

Kaj vam H.ROOM lahko ponudi?

H.ROOM — vaš mojster za HRM -kadrovske procese #1

H.ROOM razvije, postavi, profesionalizira vaše HRM procese in postopke. Skupek poslovnega, kadrovskega in delovno pravnega znanja je ključ do učinkovitih in uspešnih procesov. H.ROOM je mojster pri HRM procesih: numerično diagnosticiranje obstoječih kadrovskih procesov, zaposlovanje, uvajanje zaposlenih, plačni modeli in nagrajevanje, upravljanje s talenti, kadrovska administracija in obračun plač, delovnopravni akti, profiliranje delovnih mest in organizacijska struktura, izobraževanje in razvoj, upravljanje z uspešnostjo zaposlenih, blagovna znamka delodajalca, interna komunikacija, kadrovsko-poslovna analitika, izgradnja programov kariernih poti in nasledstev, programi za organizacijsko vitalnost in boljše počutje zaposlenih, merjenje organizacijske vitalnosti in zavzetosti zaposlenih in drugi procesi.

H.ROOM — vaš strateški poslovni HRM partner in mentor #2

H.ROOM s svojim poslovnim kadrovskim znanjem in celostnim pristopom nudi strateške HRM rešitve. Razvija in postavi HRM poslovne strategije/aktivnosti in izpelje transformacije kadrovskih oddelkov v strateške kadrovske oddelke. Vodstvu podjetja nudi poslovna strateška partnerstva ter HRM strateško mentoriranje za kadrovske oddelke oziroma posameznike, ki se želijo dograditi po kadrovski in/ali strateški plati.

H.ROOM — vaš HRM partner v obdobju transformacije #3

H.ROOM je sogovornik na vseh ravneh podjetniške strukture, razume poslovanje in ima izkušnje v različnih procesih transformacij podjetij. Posamezniku, kadrovski funkciji ali podjetju pomaga skozi procese sprememb in transformacij v še boljše podjetje. H.ROOM je HRM partner v primerih M&A, dokapitalizacijah, reorganizacijah, nasledstvih in drugih ključnih mejnikih, ki vplivajo na strukturo kapitala ali vodenje.

Sem Tanja Puhar, ustanoviteljica H.ROOM, in vesela sem, da ste tukaj.

Podjetniški svet je moje naravno okolje. Odraščanje ob družinskem poslu se je razvilo v življenje s podjetji in podjetniškimi ekipami. Od nekdaj razumem pomen povezovanja področij in ved ter jih povezujem v svojem delu in izkušnjah.

Prinašam 15-letne izkušnje. Za karierno pot bi potrebovala knjigo. Ko bomo ustvarjali naše projekte, jo lahko prelistamo skupaj. Naj vam tu zaupam, da sem kadrovski strokovnjak s 15-letnimi izkušnjami. Znotraj različnih industrij korporacijskega okolja sem na mestu kadrovskega direktorja in strateškega poslovnega partnerja delovala skupaj 10 let. Prinašam zelo praktične HRM operativne izkušnje kot tudi strateško korporativne poslovne izkušnje. Spoznam se na delo na vseh hierarhičnih ravneh velikih in manjših podjetij. Dobro vem, kako pomembna komponenta je čas, kaj prinese strukturirano delo, kako nepogrešljivi so pravilno zapisani in izvajani kadrovski koraki in procesi.

Gradim povezave. Ekonomija ne more brez HRM podpore, jasni številski cilji v poslovnih knjigah se lahko spremenijo v zgodbo o uspehu le takrat, ko jih povežemo tudi z vrednotami, vpogledom v sodelavca, partnerja, sočloveka. Ker se zavedam, da nihče ne more na vrh sam, z veseljem prisluhnem vam, preden začnem govoriti sama.

Za menoj stojijo živi in uspešni HRM projekti. V 15 letih dela na kadrovskem področju, smo skupaj z multidisciplinarnimi ekipami implementirali inovativne projekte, ki še danes podpirajo poslovanje podjetij in so med najinovativnejšimi HRM rešitvami. Več o projektih si lahko preberete spodaj.

Vidim celo sliko in dodano vrednost. HRM procesi funkcionirajo, če so med seboj povezani. Današnja kadrovska funkcija pa takrat, ko je hibrid IT-ja, marketinga, kontrolinga in nenazadnje glavni sovoznik vodstva podjetja. Imam znanje, da te povezave zgradim in oplemenitim – skupaj z vami.

Gledam drugače in nekonvencionalno. Svojega dela ne postavljam v soj žarometov, ampak odkrivam polja na šahovnici posla, na katerih lahko s svojim znanjem, svetovanjem, mentoriranjem in partnerskim odnosom prinesem največ za vas in vas pri tem diferenciram od drugih. Pri tem sem prepričana, da je treba vselej združevati dva dela istega posla, človeško plat in plat merljivega uspeha.

Vselej vidim Človeka. Sem entuziast življenja in ljubiteljica narave. Borka proti povprečnemu, zagovornica zdrave kmečke pameti in visokih etičnih načel. Verjamem, da sta človeški um in srce ogromen kapital in da potrebujeta nego. Vselej iščem novo, neodkrito: ko osvojim šesttisočak, skočim z višine 3500 m ali prvič objamem svojega sina v objemu toplega doma. V obdobju, ko se dinamične ideje, posel, strmenje po dobičku srečujejo z negotovostjo, novimi izzivi in spremembami čez noč, še bolj verjamem, da potrebujemo še višjo zavest in da smo v fazi unlearninga, transformacije in dobrih poslovnih priložnosti.

tanja_puhar_kadrovski_strokovnjak_hrm

DOSEDANJI HRM - KADROVSKI PROJEKTI Z MERLJIVIMI REZULTATI:

STRATEŠKA HRM FUNKCIJA

1. PRIPRAVA KADROVSKE STRATEGIJE S FINANČNO PROJEKCIJO PLANA KADROV, STROŠKOV DELA IN POSTAVITVIJO KADROVSKIH PROCESOV ZA ZAGON NOVEGA HOTELA

2. USPEŠNA IZPELJAVA KADROVSKE STRATEGIJE Z AKTIVNOSTMI ZA POTREBE POSLOVNE EKSPANZIJE V LETIH 2016 IN 2017 NA OBMOČJU ADRIATICOVE REGIJE (OBRAVNAVA 20.000 KANDIDATOV, 160 OGLASOV, VEČ KOT 600 INTERVJUJEV IN 90-% OHRANJANJE KADRA)

3. STRATEŠKI PROGRAMI ZA OHRANJANJE ZAPOSLENIH, POVEČANJE ZAVZETOSTI IN ZMANJŠANJE FLUKTUACIJE (Z REZULTATI ZMANJŠANJA FLUKTUACIJE ZA 52.485 € LETNO OB IZVAJANJU HOLISTIČNIH KADROVSKIH AKTIVNOSTI)

4. IZVAJANJE INTERNIH REVIZIJ V POSAMEZNIH HČERINSKIH PODJETJIH IN POSTAVLJANJE MIKROSTRATEGIJ Z REZULTATI PRIHRANKOV DO 70.000 €/DRŽAVO

KADROVSKI PROCESI IN POSTOPKI

1. REVIZIJA, OPTIMIZACIJA IN DIGITALIZACIJA PROCESA ZAPOSLOVANJA IN OBRAČUNA PLAČ NA PODROČJU DRŽAV ADRIATICOVE REGIJE S PRIHRANKI NAD 100.000 €

2. OPTIMIZACIJA IN DIGITALIZACIJA PROCESA ZAPOSLOVANJA Z ORODJEM SHARPSPRING, RAZVOJ IN IMPLEMENTACIJA BLAGOVNE ZNAMKE DELODAJALCA IN INTEGRACIJA KADROVSKO-MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI Z REZULTATI KAKOVOSTNEJŠE REKRUTACIJE ZA 30 % TER ZNIŽANJEM STROŠKA NA PREJET CV ZA 60 % (HTTPS://SHARPSPRING.COM/RESOURCES/RECRUITMENT-AUTOMATION-SUCCESS/)

3. 100-% USPEŠNO OPRAVLJENI REVIZIJSKI PREGLEDI DELOVNIH INŠPEKCIJ V DRŽAVAH SLO, CRO, SRB, ČG

4. POSTAVITEV DIGITALIZIRANE CENTRALNE KADROVSKE EVIDENCE, ENOTNEGA PLAČNEGA MODELA S CENTRALNIM KONTROLINGOM IN SISTEMOM POROČANJA ZA SKUPINO NA PODROČJU ADRIATICOVE REGIJE

(OPTIMIZACIJA ČASA ZA 130H/MESEC/DRŽAVO)

5. POSTAVITEV IN INTEGRACIJA PROCESOV TRANSPARENTNEGA SPREMLJANJA USPEŠNOSTI, CILJNEGA VODENJA, NAGRAJEVANJA IN PLAČNEGA MODELA V GRADBENEM PODJETJU

TRANSFORMACIJA V ŠE BOLJŠE PODJETJE

1. PRIPRAVA PLANOV IN POSTOPKOV ZA IZPELJAVO VEČPLASTNE REORGANIZACIJE PODJETJA S CILJEM 1,5 MIO LETNIMI PRIHRANKI NA STROŠKIH DELA IN KADROVSKIH PROCESIH

2. AKTIVNO SODELOVANJE V M&A POSTOPKIH IN PRIPRAVA ZAHTEVNIH POROČIL ZA ZUNANJE PREGLEDE SKUPINE (T.I. DUE DELIGENCE)

3. PRIPRAVA KADROVSKIH STRATEGIJ, KI SO PODPIRALE TRANSFORMACIJO PODJETJA (PRI UVAJANJU SPREMEMB KLJUČNIH PROCESOV V POSLOVANJU, MENJAVI SISTEMA ERP IN DELNI DIGITALIZACIJI PROCESOV)

HRM - KADROVSKO IZOBRAŽEVANJE IN MENTORIRANJE

1. MENTORIRANJE IN IZVAJANJE KADROVSKIH DELAVNIC ZA ZAČETNIŠKO KADROVSKO EKIPO USPEŠNEGA IT-PODJETJA, KI ŽELI PROFESIONALIZIRATI IN STRATEŠKO POZICIONIRATI KADROVSKO FUNKCIJO

2. POSTAVITEV KADROVSKEGA ODDELKA Z NAČINOM MENTORIRANJA IN IZOBRAŽEVANJA V IT-PODJETJU

3. IZVEDBA PERSONALIZIRANIH DELAVNIC ZA POSTAVITVE STRATEGIJE INTERNE KOMUNIKACIJE IN KOLEDARJA AKTIVNOSTI V POST COVID OBDOBJU TER KASNEJŠA PODPORA PRI PRIPRAVI IN UVAJANJU INTERNE KOMUNIKACIJE

4. IZVEDBA PERSONALIZIRANE DELAVNICE ZA IT-PODJETJE, KI JE REŠEVALO IZZIV DELA OD DOMA, UPORABE NOVIH TEHNOLOGIJ IN POSTAVLJANJA NOVIH ORODIJ VODENJA

SKRB ZA ORGANIZACIJSKO VITALNOST IN DOBRO POČUTJE ZAPOSLENIH

1. RAZVOJ IN POSTAVITEV HOLISTIČNEGA PROGRAMA ZA POVEČANJE ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH (NAGRAJEVANJE, INTERNA KOMUNIKACIJA, UPRAVLJANJE S TALENTI, STARTUP INICIATIVE, DOGODKI ZA ZAPOSLENE, SKRB ZA DOBRO POČUTJE, POSODOBITEV DELOVNIH PROSTOROV)

2. RAZVOJ IN (SO)IMPLEMENTACIJA STARTUP INICIATIV ZA RAZVOJ POSLOVNEGA PORTFOLIA IN OPOLNOMOČENJE ZAPOSLENIH PRI STRATEŠKIH AKTIVNOSTIH PODJETJA

Linkedin

Oglejte si profil na LinkedIn

H.ROOM ponuja

Check

bogato znanje in izkušnje
iz korporativnega sveta

Check

inovativne ideje, celostne, premišljene in ciljno usmerjene rešitve

Check

celostni pogled, kadrovsko, strateško, poslovno svetovanje in mentoriranje

Check

osebni pristop in komunikacijo 1-na-1, takoj ko jo potrebujete

Check

business community in ekipo specialistov iz različnih področij

Drugi o nas

Cilje dosegamo skupaj

Tanja povezuje poslovno strategijo, kadrovsko politiko in kulturo podjetja. Njena edinstvena vrednost je v dihotomijah, ki jih je sposobna zajeti: njen pristop je strateški, vendar nobena podrobnost ne ostane neopažena. Usmerjena je k rezultatom, a je hkrati topla in empatična, postavlja si visoke cilje, je pogumna, a se ne postavlja nad druge. Spoštuje naravo in življenje, kar se odraža v umirjenosti, ki jo izžareva (in je nalezljiva).

dr. Katja Grgić

Pristop, Group HR Manager

Cenim živahno raziskovanje, motivacijo za pomoč ljudem pri učenju in rasti, sposobnost čutiti sogovornika in enkratno empatijo, izjemnost v delu in reševanju izzivov ter nenehno željo po iskanju nečesa novega in enkratnega.

Bojana Mitrović

Sportina Group, vodja HR & senior HR specialist

Tanja je ena redkih strokovnjakinj na področju kadrovskih zadev, ki poglobljeno razume delovanje gospodarskih družb in vlogo kadrovske službe kot strateškega sogovornika vodstva podjetja. Na posel gleda skozi številke in cilje podjetja, hkrati pa je z njo veselje delati, ker profesionalnosti dodaja prijetnost in toplino in še tako težek projekt spremeni v prijetno izkušnjo.

Nataša Mithans

Vareo, direktorica

Sodelovati z H.ROOM pomeni odkrivati nove poslovne priložnosti in imeti ob sebi nekoga, ki te je na vsakem koraku pripravljen spodbujati k iskanju rešitev in uresničevanju idej. Tanja me je navdušila s svojim metodološkim in ciljno usmerjenim pristopom, močnim operativnim kadrovskim znanjem, povezovanjem komercialnega poslovanja in kadrovskih procesov ter skrbjo za zadovoljstvo vseh deležnikov – managerskega tima in zaposlenih.

Špela Vauhnik

RECO, CEO & coach, svetovalec, konzultant

Dolgoročno sodelujemo na različnih kadrovskih projektih, vezanih na naša podjetja v turizmu, igralništvu, IT, nepremičninah in gradbeništvu. Tanja samostojno postavlja kadrovske procese in kadrovske politike od temeljev naprej. Razume in poglobi se v vse poslovne procese, zna svetovati pri strateških lastniških vprašanjih in krovnih odločitvah. Je natančna, učinkovita in načelna.

Borut in Maja Lozej

Viva, THT (BlueOcean Gaming), 123 Hiška

Veseli me hitro razumevanje, povezovanje, občutek za veliko sliko poslovanja podjetja ob hkratni celotni kadrovski operativi. Skupaj smo sodelovali pri merjenju organizacijske vitalnosti podjetja ter pri večih stadijih reorganizacij podjetja. Tanji veliko pomeni, da je v določenih delih kadrovsko funkcijo mogoče številsko ovrednotiti, ob tem pa ohranjati pomembnost človeškega kapitala. Projekti z njo so inovativni, nekonvencionani in nadpovprečni.

Mitja Cimerman

Orvi Consults

H.ROOM mi je pomagala narediti odličen začetni korak pri iskanju zaposlitve. Tanja si je vzela čas, da me je spoznala, mi uredila predstavitvena gradiva z vsemi ključnimi elementi in dodala češnjice na torti, s katerimi je moj CV izstopal od drugih. Poskrbela je, da ga delodajalec ni spregledal.

Veronika Kogoj

vzgojiteljica
Phone

Kakšen izziv si želite rešiti danes?

Verjamemo v moč komunikacije. Prepričani smo, da lahko svetujemo tudi vam. Pokličite nas na 031 619 841,
pošljite sporočilo ali nam posredujte vaše podatke in vprašanje.
Z veseljem se pogovorimo z vami in predlagamo nadaljnje korake.
Phone

Kakšen HRM izziv si želite rešiti danes?