KADROVSKE STORITVE, PROCESI IN POSTOPKI

V sodobnem času je kadrovska funkcija postala izrazito strateška in zavzela »sovoznikov sedež« v podjetjih. Digitalizacija, avtomatizacija, zelene zaveze, agilnost in drugi trendi bistveno spreminjajo jedro poslovanj podjetij.

Bolj kot kadarkoli prej podjetja za uspešno poslovanje potrebujemo strokovno, kompetentno kadrovsko funkcijo, in učinkovite kadrovske procese. Potrebujemo kadrovsko funkcijo, ki je sposobna spodbuditi, motivirati in opolnomočiti zaposlene za doseganje strateških ciljev podjetja. Rezultati kadrovske funkcije morajo biti jasno merljivi. Pri izračunu HR ROI pa je poleg letnega treba upoštevati tudi srednjeročne koristi podjetja. Njen ROI mora biti jasno izražen. Celovite kadrovske storitve so prava pot do uspešnega podjetja.

H.ROOM nudi palete posameznih ali »full scope service« na področju kadrovskih storitev, procesov in postopkov:

• optimizacija in avtomatizacija kadrovskih procesov,

• dvig uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih,

• izboljšanje organizacijske vitalnosti,

• oblikovanje kompetenčnih modelov,

• oblikovanje plačnih modelov in sistemov nagrajevanja,

• zaposlovanje in uvajanje novih zaposlenih,

• razvoj in komuniciranje znamke delodajalca,

• zagotavljanje skladnosti z zakonodajnimi zahtevami in delovnopravnimi akti,

• izvajanje izobraževanj in razvoj talentov,

• dvig zavzetosti in dobrega počutja zaposlenih.

Implementacija kadrovskih procesov se postavi glede na zahtevano oz. priporočeno stopnjo optimizacije, integracije, digitalizacije ter sinhronizacije kadrovskih procesov z drugimi poslovnimi funkcijami v podjetju in s poslovno strategijo podjetja.

H.ROOM poskrbi, da bo vaš kadrovski oddelek SODOBEN, PODPORA RASTI VAŠEMU POSLOVANJU, MERLJIV PO REZULTATIH & DODANA VREDNOST VAŠIM ZAPOSLENIM.

Kaj vam lahko prinese H.ROOM?

VZPOSTAVITEV KADROVSKEGA ODDELKA # 1
H.ROOM vas opremi z:

Ali začenjate na kadrovskem področju v podjetju povsem od začetka?

Prepoznavate potrebo, da bi uredili kadrovske zadeve v podjetju, pa ne veste, kje bi se lotili dela?

Nimate specializiranega kadrovskega znanja za postavitev učinkovitih in profesionaliziranih kadrovskih procesov?

 • POSNETKOM STANJA TER PLANOM IMPLEMENTACIJE PO FAZAH,
 • CELOSTNO IMPLEMENTACIJO KADROVSKEGA ODDELKA S KNJIŽICO PROCESOV IN DOKUMENTOV ZA POSAMEZEN PROCES,
 • NAČRTOM INTERNE KOMUNIKACIJE OB KOMUNICIRANJU SPREMEMBE.
ZAPOLNITEV VRZELI V KADROVSKIH PROCESIH # 2
H.ROOM vas opremi z:

Bi želeli, da kadrovski strokovnjak skrbno pregleda vaše kadrovske procese, posodobi ali profesionalizira?

Je čas, da se kadrovski postopki optimizirajo, digitalizirajo ali prilagodijo vašemu poslovanju?

Bi si želeli izvedeti kakšno dodano vrednost in učinkovitost v kadrovskih procesih vidijo vaši zaposleni?

 • NUMERIČNIM in KVALITATIVNIM DIAGNOSTICIRANJEM TRENUTNEGA STANJA KADROVSKIH PROCESOV,
 • ANALIZO STANJA IN AKCIJSKIM NAČRTOM SMERI IN STOPNJE NADGRADNJE,
 • IMPLEMENTACIJO.
IZVEDBA KADROVSKIH PROCESOV IN POSTOPKOV #3
H.ROOM vas opremi z:

Potrebujete vrhunsko kadrovsko znanje in izkušnje pri posamezni kadrovski rešitvi?

Želite unikatno, sodobno in inovativno kadrovsko rešitev?

Se potegujete za kadrovsko priznanje ali iščete izjemno rešitev za vaše zaposlene?

 • ANALIZO KADROVSKIH TEMELJEV ZA OPTIMALNO IMPLEMENTACIJO,
 • OCENO KADROVSKE REŠITVE IN STOPNJO VPLIVA NA POSLOVANJE IN ZAPOSLENE,
 • IMPLEMENTACIJO KADROVSKEGA POSTOPKA IN PROCESA.
H.ROOM vas opremi s:

Kaj vam lahko prinese H.ROOM?

VZPOSTAVITEV KADROVSKEGA ODDELKA # 1

Ali začenjate na kadrovskem področju v podjetju povsem od začetka?

Prepoznavate potrebo, da bi uredili kadrovske zadeve v podjetju, pa ne veste, kje bi se lotili dela?

Nimate specializiranega kadrovskega znanja za postavitev učinkovitih in profesionaliziranih kadrovskih procesov?

H.ROOM vas opremi z:
 • POSNETKOM STANJA TER PLANOM IMPLEMENTACIJE PO FAZAH,
 • CELOSTNO IMPLEMENTACIJO KADROVSKEGA ODDELKA S KNJIŽICO PROCESOV IN DOKUMENTOV ZA POSAMEZEN PROCES,
 • NAČRTOM INTERNE KOMUNIKACIJE OB KOMUNICIRANJU SPREMEMBE.
ZAPOLNITEV VRZELI V KADROVSKIH PROCESIH # 2

Bi želeli, da kadrovski strokovnjak skrbno pregleda vaše kadrovske procese, posodobi ali profesionalizira?

Je čas, da se kadrovski postopki optimizirajo, digitalizirajo ali prilagodijo vašemu poslovanju?

Bi si želeli izvedeti kakšno dodano vrednost in učinkovitost v kadrovskih procesih vidijo vaši zaposleni?

H.ROOM vas opremi z:
 • NUMERIČNIM in KVALITATIVNIM DIAGNOSTICIRANJEM TRENUTNEGA STANJA KADROVSKIH PROCESOV,
 • ANALIZO STANJA IN AKCIJSKIM NAČRTOM SMERI IN STOPNJE NADGRADNJE,
 • IMPLEMENTACIJO.
IZVEDBA KADROVSKIH PROCESOV IN POSTOPKOV #3

Potrebujete vrhunsko kadrovsko znanje in izkušnje pri posamezni kadrovski rešitvi?

Želite unikatno, sodobno in inovativno kadrovsko rešitev?

Se potegujete za kadrovsko priznanje ali iščete izjemno rešitev za vaše zaposlene?

H.ROOM vas opremi z:
 • ANALIZO KADROVSKIH TEMELJEV ZA OPTIMALNO IMPLEMENTACIJO,
 • OCENO KADROVSKE REŠITVE IN STOPNJO VPLIVA NA POSLOVANJE IN ZAPOSLENE,
 • IMPLEMENTACIJO KADROVSKEGA POSTOPKA IN PROCESA.
H.ROOM vas opremi s:

Oblike H.ROOM sodelovanja

H.ROOM
KLIC

DELAVNICA/
IZOBRAŽEVANJE

PROJEKTNO SODELOVANJE

STRATEŠKO DOLGOROČNO PARTNERSTVO

Phone

Kakšen izziv si želite rešiti danes?

Verjamemo v moč komunikacije. Prepričani smo, da lahko svetujemo tudi vam. Pokličite nas na 031 619 841,
pošljite sporočilo ali nam posredujte vaše podatke in vprašanje.
Z veseljem se pogovorimo z vami in predlagamo nadaljnje korake.