REORGANIZACIJA IN TRANSFORMACIJA PODJETIJ

Spremembe so nova stalnica. So številne in se dogajajo izjemno hitro. Digitalizacija, avtomatizacija, agilnost, zeleni poslovni modeli zahtevajo od podjetij nenehna prilagajanja. Podjetja se moramo za preživetje, izboljšanje konkurenčnosti ali doseganje višje rasti nenehno spreminjati in transformirati.

Hkrati potrebe po transformacijah prihajajo v primerih M&A, dokapitalizacijah, nasledstvih, reorganizacijah in drugih ključnih mejnikih, ki vplivajo na strukturo kapitala ali vodenje.

V vsakem primeru uspešna transformacija oziroma reorganizacija od podjetja in zaposlenih zahteva, da spremenijo ukoreninjene vzorce vedenja, odločanja in načine delovanja ter da jih, seveda, uspešno nadomestijo z novimi, takimi, ki bodo povečali učinkovitost pri doseganju zastavljenih strateških ciljev.  

H.ROOM vas skozi proces reorganizacije, transformacije in uvajanja sprememb pelje preko planiranja, vodenja sprememb, interne komunikacije, preučitve možnih scenarijev, vplivov in učinkov na tehnologijo, proces, zaposlene, produkt ali storitev, poslovne partnerje in druge deležnike.

H. ROOM skupaj z vami izpelje procese reorganizacije, transformacije ali sprememb preudarno, strokovno, celostno in učinkovito.

Kaj vam lahko prinese H.ROOM?

IZVEDBA PROCESOV REORGANIZACIJE, PRESTRUKTURIRANJA IN TRANSFORMACIJE PODJETIJ # 1
H.ROOM vas opremi z:

Bi želeli, da so procesi reorganizacije, prestrukturiranj in transformacij izpeljani profesionalno, poslovno učinkovito in z minimalnimi tveganji?

Ste pred procesom reorganizacije in spremembe poslovnega modela in ne veste kako slednje kadrovsko voditi in izpeljati?

Potrebujete pomoč pri vodenju procesov reorganizacije, prestrukturiranja in transformacije?

 • PLANOM IN PROGRAMOM IZVEDBE,
 • ANALIZO TVEGANJ,
 • CELOSTNO KADROVSKO PODPORO PRI PLANIRANJU IN VODENJU PROCESA.
VODENJE KADROVSKIH POSTOPKOV PRI M&A # 2
H.ROOM vas opremi z:

Ste v fazi pred transakcijo podjetja ali združitvijo podjetja in vam to predstavlja kadrovski izziv?

Potrebujete kadrovsko podporo pri »due deligence« postopkih?

Bi želeli, da skupaj z vami pripravimo poročila, dokumentacijo in strategije za kadrovski del?

 • IZDELAVO SKRBNIH KADROVSKIH PREGLEDOV,
 • PRIPRAVO POROČIL IN KADROVSKIH STRATEGIJ,
 • POROČANJEM IN SVETOVANJEM VODSTVU.
UVAJANJE POSLOVNIH SPREMEMB in »UNLEARNING PROCESOV« # 3
H.ROOM vas opremi z:

Ste pred uvajanjem poslovnih sprememb, ki bistveno vplivajo na zaposlene ali/in poslovanje?

Bi želeli kadrovsko podporo pri implementacijah novih procesov in načinov dela (npr. uvedba novih orodij vodenja pri delu od doma)?

Bi želeli, da oblikujemo proces uvajanja spremembe tako, da bodo zaposleni namesto njeni nasprotniki, njeni promotorji?

 • PLANOM IN PROGRAMOM IZVEDBE,
 • ANALIZO TVEGANJ,
 • CELOSTNO KADROVSKO PODPORO PRI PLANIRANJU IN VODENJU PROCESA.
H.ROOM vas opremi s:

Kaj vam lahko prinese H.ROOM?

IZVEDBA PROCESOV REORGANIZACIJE, PRESTRUKTURIRANJA IN TRANSFORMACIJE PODJETIJ # 1

Bi želeli, da so procesi reorganizacije, prestrukturiranj in transformacij izpeljani profesionalno, poslovno učinkovito in z minimalnimi tveganji?

Ste pred procesom reorganizacije in spremembe poslovnega modela in ne veste kako slednje kadrovsko voditi in izpeljati?

Potrebujete pomoč pri vodenju procesov reorganizacije, prestrukturiranja in transformacije?

H.ROOM vas opremi z:
 • PLANOM IN PROGRAMOM IZVEDBE,
 • ANALIZO TVEGANJ,
 • CELOSTNO KADROVSKO PODPORO PRI PLANIRANJU IN VODENJU PROCESA.
VODENJE KADROVSKIH POSTOPKOV PRI M&A # 2

Ste v fazi pred transakcijo podjetja ali združitvijo podjetja in vam to predstavlja kadrovski izziv?

Potrebujete kadrovsko podporo pri »due deligence« postopkih?

Bi želeli, da skupaj z vami pripravimo poročila, dokumentacijo in strategije za kadrovski del?

H.ROOM vas opremi z:
 • IZDELAVO SKRBNIH KADROVSKIH PREGLEDOV,
 • PRIPRAVO POROČIL IN KADROVSKIH STRATEGIJ,
 • POROČANJEM IN SVETOVANJEM VODSTVU.
UVAJANJE POSLOVNIH SPREMEMB in »UNLEARNING PROCESOV« # 3

Ste pred uvajanjem poslovnih sprememb, ki bistveno vplivajo na zaposlene ali/in poslovanje?

Bi želeli kadrovsko podporo pri implementacijah novih procesov in načinov dela (npr. uvedba novih orodij vodenja pri delu od doma)?

Bi želeli, da oblikujemo proces uvajanja spremembe tako, da bodo zaposleni namesto njeni nasprotniki, njeni promotorji?

H.ROOM vas opremi z:
 • PLANOM IN PROGRAMOM IZVEDBE,
 • ANALIZO TVEGANJ,
 • CELOSTNO KADROVSKO PODPORO PRI PLANIRANJU IN VODENJU PROCESA.
H.ROOM vas opremi s:

Oblike H.ROOM sodelovanja

H.ROOM
KLIC

DELAVNICA/
IZOBRAŽEVANJE

PROJEKTNO SODELOVANJE

STRATEŠKO DOLGOROČNO PARTNERSTVO

Phone

Kakšen izziv si želite rešiti danes?

Verjamemo v moč komunikacije. Prepričani smo, da lahko svetujemo tudi vam. Pokličite nas na 031 619 841,
pošljite sporočilo ali nam posredujte vaše podatke in vprašanje.
Z veseljem se pogovorimo z vami in predlagamo nadaljnje korake.