KADROVSKO MENTORIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Zakaj kadrovsko izobraževanje?

Dober kadrovski strokovnjak se zaveda, da mora ves čas razvijati nova znanja in utrjevati obstoječa. Le tako bo lahko dokazal in utrdil svojo strateško vlogo pri doseganju strateških ciljev podjetja. Ni skrivnost, da vedno več CEO in uprav pričakuje ali celo zahteva ta strateški premik kadrovske funkcije. Vodilni želijo videti dodano vrednost, merljive cilje in jasno izračunan HR ROI.

H.ROOM je partner kadrovskim direktorjem, strokovnjakom in operativcem, ko imajo potrebo po poglobljenem razumevanju priložnosti in nevarnosti sodobnih trendov, nadgradnji znanj in veščin.

H.ROOM hkrati svoje partnerje pripravi na soočanje s težjimi izzivi, boljše odločanje ob »x-faktorjih«, pomaga poiskati konkretne odgovore pri posameznih projektih – še posebej takrat, ko je kadrovska funkcija soočena z digitalizacijo ali avtomatizacijo, ko se kadrovski oddelek znajde pred večjimi izzivi, je v časovni stiski ali se sooča s pomanjkanjem resursov.

H.ROOM ponuja tako začetnikom kot vodjem različne oblike mentoriranja.

Če se želite opolnomočiti na področju kadrovske funkcije, pridobiti dodatna kadrovska in strateška znanja, rešiti kadrovski problem ali uspešno razdelati kadrovski projekt – je s H.ROOM to mogoče.

H. ROOM vaš kadrovski mentor in profesor.

Kaj vam lahko prinese H.ROOM?

MENTORIRANJE # 1
H.ROOM vas opremi z:

Ste v podjetju začetnik na kadrovskem področju in potrebujete kakovostnega sogovornika pri vaših vsakodnevnih kadrovskih operacijah?

Iščete odgovor, kje in kako razširiti svoje kompetence ter pridobiti dodatno kadrovsko in poslovno znanje?

Se sprašujete, kako razviti sebe in kadrovsko funkcijo v strateško, da boste postali enakopraven poslovni sogovornik vodstvu v podjetju?

 • CILJNIM MENTORSKIM NAČRTOM,
 • MENTORSKIM KADROVSKIM PAKETOM ZNANJ, IZKUŠENJ IN POSTOPKOV,
 • Z VSAKODNEVNIMI HITRIMI TELEFONSKIMI NASVETI.
KADROVSKE DELAVNICE IN DOGODKI # 2
H.ROOM vas opremi z:

Želite razviti ali implementirati kadrovski projekt in bi se radi posvetovali s strokovnjakom, ki lahko vašo idejo ovrednoti, nadgradi, doda »x faktor«?

Ne veste, kje bi poiskali zunanjega izkušenega kadrovskega strokovnjaka, ki bi vas neobremenjeno vodil k dokončanju izziva ali projekta?

Ste v podjetju sami in nimate kakovostnega sogovornika za HR področje, pred vami pa je pomemben kadrovski izziv, na katerega morate odgovoriti?

 • IZVEDBO INTENZIVNE »KNOW-HOW » DELAVNICE
 • PREDLOGOM REŠITVE IN AKCIJSKIM PLANOM ZA IMPLEMENTACIJO
 • 2H SVETOVANJEM PO OPRAVLJENI DELAVNICI
H.ROOM vas opremi z:
H.ROOM vas opremi s:

Kaj vam lahko prinese H.ROOM?

MENTORIRANJE # 1

Ste v podjetju začetnik na kadrovskem področju in potrebujete kakovostnega sogovornika pri vaših vsakodnevnih kadrovskih operacijah?

Iščete odgovor, kje in kako razširiti svoje kompetence ter pridobiti dodatno kadrovsko in poslovno znanje?

Se sprašujete, kako razviti sebe in kadrovsko funkcijo v strateško, da boste postali enakopraven poslovni sogovornik vodstvu v podjetju?

H.ROOM vas opremi z:
 • CILJNIM MENTORSKIM NAČRTOM,
 • MENTORSKIM KADROVSKIM PAKETOM ZNANJ, IZKUŠENJ IN POSTOPKOV,
 • Z VSAKODNEVNIMI HITRIMI TELEFONSKIMI NASVETI.
KADROVSKE DELAVNICE IN DOGODKI # 2

Želite razviti ali implementirati kadrovski projekt in bi se radi posvetovali s strokovnjakom, ki lahko vašo idejo ovrednoti, nadgradi, doda »x faktor«?

Ne veste, kje bi poiskali zunanjega izkušenega kadrovskega strokovnjaka, ki bi vas neobremenjeno vodil k dokončanju izziva ali projekta?

Ste v podjetju sami in nimate kakovostnega sogovornika za HR področje, pred vami pa je pomemben kadrovski izziv, na katerega morate odgovoriti?

H.ROOM vas opremi z:
 • IZVEDBO INTENZIVNE »KNOW-HOW » DELAVNICE
 • PREDLOGOM REŠITVE IN AKCIJSKIM PLANOM ZA IMPLEMENTACIJO
 • 2H SVETOVANJEM PO OPRAVLJENI DELAVNICI
H.ROOM vas opremi z:
H.ROOM vas opremi s:

Oblike H.ROOM sodelovanja

H.ROOM
KLIC

DELAVNICA/
IZOBRAŽEVANJE

PROJEKTNO SODELOVANJE

STRATEŠKO DOLGOROČNO PARTNERSTVO

Phone

Kakšen izziv si želite rešiti danes?

Verjamemo v moč komunikacije. Prepričani smo, da lahko svetujemo tudi vam. Pokličite nas na 031 619 841,
pošljite sporočilo ali nam posredujte vaše podatke in vprašanje.
Z veseljem se pogovorimo z vami in predlagamo nadaljnje korake.