STRATEŠKI HRM

H.ROOM podpre lastnike, vodstva in kadrovske direktorje (oddelke) pri razvoju in implementaciji strateških kadrovskih rešitev, kamor sodi tudi kadrovska strategija, postavitev strateškega kadrovskega oddelka in strateška dolgoročna partnerstva.

H.ROOM vam pomaga vaše HRM izzive reševati učinkoviteje:

Izmeri potrebe po nadgradnji kadrovske funkcije, ki izhajajo iz strategij rasti, položaja na trgu, stopnje digitalizacije in vrednosti kadrovske funkcije.

Ugotovi vrzeli v procesih in ekipi. Pri procesih je fokus na učinkovitost in agilnost. Pri posameznikih in ekipi na znanja, veščine, kompetence, zavzetost in učinkovitosti.

Predlaga ustrezne kadrovske strategije, ukrepe in rešitve.

H.ROOM poskrbi, da kadrovski oddelek postane strateška funkcija ter ključen sovoznik pri doseganju ciljev začrtane rasti ali odzivih na hitre spremembe.

Kaj vam lahko prinese H.ROOM?

VZPOSTAVI STRATEŠKO KADROVSKO FUNKCIJO # 1
H.ROOM vas opremi z:

Bi želeli trenutno kadrovsko funkcijo pozicionirati bolj strateško in ne veste, kako?

Ste ugotovili, da je kadrovska funkcija premalo vključena v poslovanje in le-tega ne podpira v pravi meri?

Se sprašujete, kaj morate storiti, da bo vaša kadrovska funkcija strateška in bolj uveljavljena pri vodstvu in zaposlenih?

 • NUMERIČNIM IN KVALITATIVNIM DIAGNOSTICIRANJEM IN OCENO,
 • NAČRTOM STRATEŠKIH KLJUČNIH POLJ, KJER JE DODANA VREDNOST POSLOVANJU IN ZAPOSLENIM NAJVEČJA,
 • IMPLEMENTACIJO STRATEŠKE KADROVSKE FUNKCIJE.
IZDELA POSLOVNE KADROVSKE STRATEGIJE # 2
H.ROOM vas opremi z:

Ste pred nalogo, ko morate (prvič) pripraviti kadrovsko strategijo in jo predstaviti vodstvu podjetja?

Se sprašujete, kako najti pravo strateško kadrovsko usmeritev?

Vam primanjkuje znanja in izkušenj za pripravo poslovne kadrovske strategije?

 • ANALIZO STRATEŠKE KADROVSKE USMERITVE,
 • PRIPRAVO KADROVSKE STRATEGIJE,
 • AKCIJSKIM PLANOM DELA ZA KADROVSKO SLUŽBO.
STRATEŠKE KADROVSKE REŠITVE # 3
H.ROOM vas opremi z:

Ste ugotovili, da vaše kadrovske rešitve niso med seboj povezane in ne rezultirajo v isto smer?

Se znajdete pod vprašajem, kako lahko vi kot kadrovski direktor naredite revolucionarne spremembe pri poslovanju podjetja?

Bi želeli glavne kadrovske probleme (fluktuacija, nezavzetost, zaposlovanje) rešiti s pravilno zastavljenimi strateškimi rešitvami?

 • ANALIZO KADROVSKIH TEMELJEV ZA OPTIMALNO IMPLEMENTACIJO,
 • OCENO KADROVSKE REŠITVE IN STOPNJO VPLIVA NA POSLOVANJE IN ZAPOSLENE,
 • IMPLEMENTACIJO KADROVSKE REŠITVE.
STRATEŠKO KADROVSKO PARTNERSTVO# 4
H.ROOM vas opremi s:

Ste lastnik, CEO, ali vodja kadrovskega oddelka, ki potrebuje podporo pri strateškem odločanju, sprejemanju odločitev, kontroli in vrednotenju kadrovskega področja?

Želite osebnega strateškega kadrovskega svetovalca pri vsakodnevnem vodenju podjetja?

Imate kadrovski oddelek, ki je v transformaciji in potrebuje strateško partnerstvo pri svojem delu?

 • CILJNIM NAČRTOM SODELOVANJA IN DELOVANJA PARTNERSTVA,
 • DOLGOROČNIM CILJNIM PARTNERSTVOM — KADROVSKIM DIREKTORJEM,
 • CILJNIM DOLGOROČNIM PARTNERSTVOM — LASTNIKOM ALI VODSTVOM.

Kaj vam lahko prinese H.ROOM?

VZPOSTAVI STRATEŠKO KADROVSKO FUNKCIJO # 1

Bi želeli trenutno kadrovsko funkcijo pozicionirati bolj strateško in ne veste, kako?

Ste ugotovili, da je kadrovska funkcija premalo vključena v poslovanje in le-tega ne podpira v pravi meri?

Se sprašujete, kaj morate storiti, da bo vaša kadrovska funkcija strateška in bolj uveljavljena pri vodstvu in zaposlenih?

H.ROOM vas opremi z:
 • NUMERIČNIM IN KVALITATIVNIM DIAGNOSTICIRANJEM IN OCENO,
 • NAČRTOM STRATEŠKIH KLJUČNIH POLJ, KJER JE DODANA VREDNOST POSLOVANJU IN ZAPOSLENIM NAJVEČJA,
 • IMPLEMENTACIJO STRATEŠKE KADROVSKE FUNKCIJE.
IZDELA POSLOVNE KADROVSKE STRATEGIJE # 2

Ste pred nalogo, ko morate (prvič) pripraviti kadrovsko strategijo in jo predstaviti vodstvu podjetja?

Se sprašujete, kako najti pravo strateško kadrovsko usmeritev?

Vam primanjkuje znanja in izkušenj za pripravo poslovne kadrovske strategije?

H.ROOM vas opremi z:
 • ANALIZO STRATEŠKE KADROVSKE USMERITVE,
 • PRIPRAVO KADROVSKE STRATEGIJE,
 • AKCIJSKIM PLANOM DELA ZA KADROVSKO SLUŽBO.
STRATEŠKE KADROVSKE REŠITVE # 3

Ste ugotovili, da vaše kadrovske rešitve niso med seboj povezane in ne rezultirajo v isto smer?

Se znajdete pod vprašajem, kako lahko vi kot kadrovski direktor naredite revolucionarne spremembe pri poslovanju podjetja?

Bi želeli glavne kadrovske probleme (fluktuacija, nezavzetost, zaposlovanje) rešiti s pravilno zastavljenimi strateškimi rešitvami?

H.ROOM vas opremi z:
 • ANALIZO KADROVSKIH TEMELJEV ZA OPTIMALNO IMPLEMENTACIJO,
 • OCENO KADROVSKE REŠITVE IN STOPNJO VPLIVA NA POSLOVANJE IN ZAPOSLENE,
 • IMPLEMENTACIJO KADROVSKE REŠITVE.
STRATEŠKO KADROVSKO PARTNERSTVO# 4

Ste lastnik, CEO, ali vodja kadrovskega oddelka, ki potrebuje podporo pri strateškem odločanju, sprejemanju odločitev, kontroli in vrednotenju kadrovskega področja?

Želite osebnega strateškega kadrovskega svetovalca pri vsakodnevnem vodenju podjetja?

Imate kadrovski oddelek, ki je v transformaciji in potrebuje strateško partnerstvo pri svojem delu?

H.ROOM vas opremi s:
 • CILJNIM NAČRTOM SODELOVANJA IN DELOVANJA PARTNERSTVA,
 • DOLGOROČNIM CILJNIM PARTNERSTVOM — KADROVSKIM DIREKTORJEM,
 • CILJNIM DOLGOROČNIM PARTNERSTVOM — LASTNIKOM ALI VODSTVOM.

Oblike H.ROOM sodelovanja

H.ROOM
KLIC

DELAVNICA/
IZOBRAŽEVANJE

PROJEKTNO SODELOVANJE

STRATEŠKO DOLGOROČNO PARTNERSTVO

Phone

Kakšen izziv si želite rešiti danes?

Verjamemo v moč komunikacije. Prepričani smo, da lahko svetujemo tudi vam. Pokličite nas na 031 619 841,
pošljite sporočilo ali nam posredujte vaše podatke in vprašanje.
Z veseljem se pogovorimo z vami in predlagamo nadaljnje korake.